Business

BUKU TEKS LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 4 PDF

Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart · Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4 · Add to Wishlist loading. Buku Teks Kubentang Sehelai Peta Tingkatan 4 & 5 · Add to Wishlist Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart. Jualan Kembali Ke Sekolah Buku Teks & Aktiviti 15%. Semua Buku Terbitan Lain 15%. Semua Buku Terbitan DBP 25%.

Author: Mijind Gusida
Country: Niger
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 7 April 2013
Pages: 242
PDF File Size: 12.29 Mb
ePub File Size: 6.73 Mb
ISBN: 275-5-91597-921-8
Downloads: 45288
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Manos

Your consent to our cookies if you continue to use this website. Surprise 4 – Unit 2 Surprise 4 – Unit 2. Bentuk permukaan yang dilihat buou dibayangkan dalam tiga dimensi boleh dirakam secara lukisan teknik di atas sekeping kertas yang mempunyai dua dimensi sahaja iaitu ukuran panjang dan lebar kertas.

Pandangan dari arah ini dapat menunjukkan ukuran panjang dan lebar objek, seperti rajah 4. Terdapat dua jenis garisan tengah iaitu garisan tengah lukisaj dan garisan tengah sekunder.

Pandangan ini dinamakan pandangan atas, seperti dalam rajah 4. Ini bererti bentuk lengkung dan sudut mungkin berupa garisan lurus dari sesuatu arah pandangan. Pandangan sisi pula diambil dari arah pandangan yang dapat menunjukkan bahagian — bahagian sisi dengan menggunakan garisan — garisan tersembunyi yang paling sedikit.

Berikut ini ditunjukkan secara bergambar setiap peraturan yang perlu dipatuhi semasa melukis garisan tersembunyi. Kalau sudah mari kita ke unit 5. Seberapa boleh dimensi yang telah diberi pada sesuatu objek hendaklah dikekalkan.

Ini dapat diperhatikan dalam rajah 4. Pandangan yang dihasilkan pada satah unjuran hadapan dinamakan pandangan hadapan, seperti dalam rajah 4.

Anda telahpun membina pandangan pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Pandangan — pandangan dalam unjuran ortografik disusun atur supaya kedudukannya saling berhubung kait antara satu dengan yang lain. Tin Tingg ggal alka kan n ruan ruang g pada garisan tersembunyi yang terpanjang di antara dua garisan yang tersembunyi itu, seperti dalam rajah 4.

Pandangan atas tidak perlu ditetapkan lagi kerana telah jelas berada pada arah atas objek itu. Seberapa yang boleh dimensi jangan ditukar dengan ukuran — ukuran yang diberi tadi, seperti rajah 4. Yang pasti lukisan yang dilukis hendaklah bersih, tepat dan cepat.

  DJI WOOKONG M MANUAL PDF

Raja Rajah h P2 menu menunj njuk ukka kan n pand pandan anga gan n isom isomet etri rik k bagi bagi satu satu bong bongka kah h tapak. Raja Rajah h P1 P1 men menun unju jukk kkan an pand pandan anga gan n iso isome metr trik ik bagi bagi satu satu bong bongka kah h blo blok k pembentuk.

Terdapat dua prinsip unjuran yang digunakan dalam unjuran ortografik iaitu: Konsep Ortografik ternyatalah menggunakan satah unjuran dan pandangan objek yang diunjurkan pada satah tersebut. Kesemua satah ini bertemu antara satu dengan lain pada sudut tepat. Iaitu pandangan sisi kanan, seperti dalam rajah 4.

Unjuran ini merupakan unjuran yang terawal dan tertua digunakan dalam lukisan kejuruteraan. Bentuk bahagian objek yang kelihatan dari pandangan ini diunjurkan kebelakang sehingga mengenai satah menegak hadapan sebagaimana yang ditunjukkan oleh anak panah kecil.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4 – PDF Free Download

Untuk melukis rupa bentuk objek daripada tiga dimensi kepada dua dimensi kertas lukisan memerlukan satu kaedah khas yang khusus. SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies.

Dalam lukisan unjuran kejuruterwan, seberapa boleh semua bahagian sesuatu objek, mesin dan peralatan itu hendaklah ditunjukkan dengan menggunakan garisan nyata. Pemilihan arah ini juga mengambilkira arah yang boleh menampakkan bahagian — bahagian objek secara terus bukan secara tersembunyi, atau dalam istilah lukisan bahagian — bahagian ini paling banyak diwakili oleh garisan nyata dan bukannya garisan tersembunyi.

Ketiga —tiga arah pandangan bagi objek objek ini akan diunjurkan ke hadapan objek sehingga mengenai dinding satahnya seperti yang ditunjukkan oleh anak panah kecil, seperti dalam rajah 4.

Oleh itu tekw satu satah unjuran yang mengufuk diletakkan di atas objek, satu lagi pandangan boleh pukisan pada satah tersebut.

Apabi Apabila la garis garisan an tengah tengah dan garisa garisan n ters tersem embun bunyi yi berada berada di tempat yang sama, lukiskan garisan tersembunyi sahaja dan tidak perlu melukiskan garisan tengah, seperti dalam bumu 4. Lukisan keratan penuh khb kt t2. Gari Garisa san n ter terse semb mbun unyi yi yang yang mem membe bent ntuk uk leng lengko kok k pad pada tekks sud sudut ut tegak mestilah bersentuh pada permukaan dan pada kejurutraan dengan garisan nyata, seperti rajah 4.

Ini disebabkan cara pemindahan ukuran ini dilakukan dilakukan dengan bantuan alat lukisan bukan cara pengukuran terus.

  DEPANARE PC PDF

Asas lukisan kejuruteraan Lukisan kejuruteraan. Remember me Forgot password? Perkataan Perkataan unjuran seringkali seringkali digunakan digunakan dalam dalam lukisan lukisan pandangan pandangan ortografik ortografik bagi bagi meng mengga gamb mbark arkan an kaeda kaedah h baga bagaim imana ana lukis lukisan an itu dibin dibina. Tujuannya ialah untuk memudahkan kerja penyemakan lukisan disamping dapat mengelakkan daripada salah ukuran atau membuat pengukuran yang berulang — ulang.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4

Untuk kegunaan dalam pembacaan lukisan adalah tjngkatan disertakan ukuran — ukuran secara terperinci dan jelas bagi membolehkan kerja — kerja pembikinan merujuk kepada ukuran yang diberi.

Anda telah berjaya menyelesaikan semua soalan dalam penilaian kendiri. Jika objek ini dilihat dari anak panah A, pandangan yang diperolehi ialah pandangan hadapan. Garisan tengah digunakan untuk menunjukkan tempat pandangan dan dimensi. Meng Menggu guna naka kan n kay kayu u uku ukurr, se sepert pertii raj rajah ah 4. Prin Prinsi sip p unju unjura ran n berp berpus usat at sepe sepert rtii dalam alam raja rajah h 4.

Satah — satah utama yang terdapat dalam sudut ini mempunyai namanya yang tersendiri, sesuai dengan peranannya. Pemilihan arah pandangan sisi ini bergantung pada arah mana lukisann dapat menunjukkan bahagian — bahagian objek yang lebih banyak dengan garisan nyata berbanding dengan garisan tersembunyi, seperti dalam rajah 4.

Objek benda ya yang di dilukis Objek adalah benda yang akan dilukis dalam unjuran pertama atau unjuran ketiga. Perlu diingat tulisan — tulisan yang digunakan tidak sampai mengganggu garisan — garisan objek atau garisan — garisan yang berkaitan dengan objek itu. Berikut merupakan kaedah melukis unjuran ortografik secara bersistem. Raja Rajah h P3 menu menunj njuk ukka kan n pand pandan anga gan n berg bergam amba barr bagi bagi satu satu bong bongka kah h pelaras.

Biasanya pandangan ini dilukis paling akhir kerana ukurannya boleh diperolehi daripada unjuran pandangan hadapan dan pandangan pelan. Unjuran sudut ketiga kadang kala dikenali juga sebagai unjuran Amerika.